Zoek op printer

Zoek op cartridge

Support & FAQ

WECARE verkooppunten

Blog & nieuws

Kwaliteit en oog voor de toekomst

ARMOR produceert inkt- en tonercartridges van hoge kwaliteit. Om deze kwaliteit te waarborgen worden tijdens zowel het ontwikkelings- als het productieproces diverse testen uitgevoerd. Dit heeft uitgemond in een scala aan ISO-certificeringen.

ARMOR kijkt verder dan kwaliteit. De organisatie vervult een voortrekkersrol op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en heeft zich ten doel gesteld de milieu-impact te verminderen en de samenleving te verduurzamen. Hiervoor heeft ARMOR zich gecommitteerd aan diverse internationale afspraken en initiatieven.

Op onze cartridges zijn dan ook veel kwalificeringen van toepassing. Waar staan al deze labels en certificeringen precies voor? En hoe zet ARMOR zich hiervoor in?

ASTM

Standaard ontworpen door remanufacturing industry professionals.
Belangrijkste eisen:

 • drop test
 • optische dichtheid meting

DIN 33870

Opgesteld door “Deutsches Institut für Normung” die de kwaliteit en betrouwbaarheid van het recyclen van monochrome tonercartridges reguleert.
Belangrijkste eisen:

 • individuele product traceerbaarheid
 • meting van optische dichtheid en adhesie van toner
 • AMES test: meting toxiciteit van de componenten

NORDIC ECOLABEL

Scandinavisch milieulabel, geïntroduceerd in 1989.
Belangrijkste eisen:

 • inzameling van gebruikte cartridges
 • verantwoord omgaan met productieafval
 • gelijke kwaliteit ten opzichte van nieuwe cartridges
 • verstrekken van informatie aan eindgebruikers

NF ENVIRONMENT

Frans kwaliteitslabel geïntroduceerd in 1991 door AFNOR (Frans bureau voor normeringen).
Belangrijkste eisen:

 • gelijke kwaliteit ten opzichte van nieuwe cartridges
 • beperking van schadelijk afval gedurende de levenscyclus van het product

ISO/IEC 19752

Technische norm opgezet door ISO en IEC om de yield van monochrome tonercartridges te bepalen.
Belangrijkste vereisten:

 • testen in een gecontroleerde omgeving: temperatuur en luchtvochtigheid
 • yield testen met negen exemplaren van ieder type cartridge met gebruik van drie verschillende printers

ISO/IEC 19798

Technische norm opgezet door ISO en IEC om de yield van kleur tonercartridges te bepalen.

 • testen in een gecontroleerde omgeving: temperatuur en luchtvochtigheid
 • yield testen met drie sets van vier cartridges (black, cyaan, magenta, yellow) op drie verschillende printers. In totaal worden 36 cartridges getest.

ETIRA CODE OF CONDUCT

Ondertekening van de gedragscode van ETIRA (European Toner and Inkjet Remanufacturers Association). Met onderschrijving van deze richtlijnen voor kwaliteit en gedrag levert ARMOR een bijdrage aan de verdere verbetering van de professionaliteit van de remanufacturing printing industrie.

ISO 9001

Deze normering toont aan dat een organisatie niet alleen voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen maar ook streeft naar een continue verbetering hiervan.

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Deze certificering onderbouwt dat ARMOR voldoet aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

ISO 14001

Deze normeringen tonen aan dat een organisatie niet alleen voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen maar ook streeft naar een continue verbetering hiervan. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm geeft ARMOR de garantie de milieurisico's van de bedrijfsvoering te beheersen en de ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden.

ISO 24711

ARMOR is door Veritas gecertificeerd op het volgens ISO/IEC 24711 testen van inkjetcartidges. Nieuwe remanufactured cartridges worden op basis van deze ISO norm getest. In deze norm worden de belangrijkste elementen gedefinieerd die van invloed zijn op het paginarendement. Het paginarendement is gelijk aan het totaal aantal pagina’s dat met één cartridge geprint kan worden, ook wel ‘yield’ genoemd.

BSCI

De Business Social Compliance Initiative (BSCI) is een toonaangevend supply chain management systeem dat bedrijven ondersteunt in de sociale naleving en verbetering van hun wereldwijde supply chains. BSCI implementeert de overeengekomen internationale arbeidsnormen ter bescherming van de rechten van werknemers, zoals Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en verklaringen van de Verenigde Naties (VN) en richtlijnen voor multinationals van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

The Global Impact VN

Global Compact is een initiatief van de VN om partijen wereldwijd met elkaar te verbinden om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Partijen die zich aansluiten bij het Global Compact onderschrijven de 10 principes van het VN-initiatief. Deze gaan over mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding. Ook willen de Verenigde Naties met Global Compact bredere VN-doelstellingen bereiken, waaronder de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Responsible Care Global Charter VN

Responsible Care (RC) is een wereldwijd initiatief van de chemische sector, gericht op het continu verbeteren van de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. ARMOR wil met behulp van RC graag een voortrekkersrol vervullen die zij voor zichzelf ziet in de verduurzaming van de samenleving.


Bekijk alle berichten